Kalp ve Damar Cerrahisi

kalp-ve-damar-cerrahisiKalp ve damar hastalıklarında ilaç veya kardiyolojik yöntemlerle tedavinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedavi yöntemleri devreye girer. Kalp ameliyatları başlıca erişkin ve çocuk kalp ameliyatları diye ikiye ayrılır. Erişkinlerde yapılan kalp ameliyatları çok çeşitli olup koroner bypass, kapak tamiri ve değiştirme ameliyatları, aort anevrizmaları ve yırtılmaları, kalp tümörleri, ritm bozuklukları ve kalp nakli cerrahisi ön sırada gelen kalp ameliyatlarındandır. Çocuklarda ise en yaygın olarak doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi onarımı yapılır.

Son yıllarda tıptaki gelişmelerden en çok pay alan branşlardan birisi kalp damar cerrahisi olmuştur .Medicana Hastaneler Grubu bünyesinde  erişkin ve çocuk kalp ameliyatları geniş bir spektrumda ve günümüzdeki en yeni yöntemlerle uygulanmaktadır. 

Bu yeniliklerden bahsedecek olursak; kapak cerrahisinde mitral  tamir yöntemlerini endoskopik aletler kullanarak küçük kesiler aracılığıyla tatbik edebiliyoruz.,Aort anevrizmalarında bozulan aort kapağını düzeltmek suretiyle koruyabilmekteyiz. David ameliyatı denilen bu yöntem ile hastalar suni kapakla yaşamaktan kurtarılabiliyor. Ross ameliyatı ile aort kapak hastalarında kalbin sağlam durumdaki pulmoner kapağını değiştirme işlemi için kullanıyoruz. Çıkarttığımız pulmoner kapağın yerine ise kadavradan alınan insan kalp kapağını takıyoruz. Bu yöntem gençlerde ve özellikle bayanlarda en geçerli tedavi yöntemi. Atriyal fibrilasyon denilen ritm bozukluğunda küçük insizyonlar aracılığıyla cerrahi tedavi uygulayabiliyoruz. 

 Koroner by pass ameliyatlarında son yıllardaki en büyük yenilikler çalışan kalpte ve atardamarlarla bypass yöntemleridir. Bu yöntemleri yıllardır zaten yaygın olarak kullanmaktayız. Ayrıca küçük kesiler aracılığıyla bypass tekniğini uygun hastalarda tercih ediyoruz.

Çocuk kalp cerrahisi erişkin kalp cerrahisine göre ülkemizde daha sınırlı sayıda merkezde uygulanmakta ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyan çocuklar bu yüzden sıkıntı yaşamaktadır. Medicana grubu olarak çocuk kalp cerrahisinde uygulanmakta olan bütün teknikleri hastalarımıza sunmaktayız. Yaş, kilo ve patoloji sınırı olmaksızın yeni doğan bebeklerden itibaren her türlü cerrahi tedavi imkanına sahibiz. Norwood, Double switch, Ross-Konno , vs gibi en kompleks çocuk kalp ameliyatlarının rutin olarak uygulandığı bir merkez konumundayız.

Tüm damar ameliyatları ile birlikte endovasküler cerrahi tekniklerini de merkezimizde uyguluyoruz.  Endovasküler yöntemler sayesinde karın yada göğüs açılmadan sadece kasıktan küçük bir insizyon yaparak aort anevrizmalarını düşük riskle onarabiliyoruz.

Kalp ameliyatı geçiren hastaların takibi de çok önemli bir konudur.Ameliyatın getirdiği yararı kalıcı kılabilmek için hastalarımıza ameliyat sonrasında interaktif eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu seminerlerde kalp ve damar cerrahisi uzmanı  dışında bir kardiyolog, bir fizik tedavi uzmanı ve bir sağlıklı beslenme uzmanı da  eğitim veriyor ve soruları cevaplıyor.

Bir kalp cerrahisi merkezinin başarısında çok sayıda faktör etkilidir. Cerrahi ekip ve hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra  hastanenin alt yapısı ve hastalara sunduğu imkanlar da büyük önem taşır. Cerrahi tedavide başarı teşhisin ne kadar doğru konduğu ve ameliyat ihtiyacının ne kadar doğru belirlendiğiyle ilgilidir. Bu yüzden hastanelerimizde mevcut erişkin ve çocuk kardiyolojisi bölümlerine sahip olmaktan çok mutluyuz. Hedef sadece en iyi ameliyatları yapmak değil hastalarımızın buradan en memnun şekilde ayrılmalarını sağlamaktır.  Bütün hastalarımız yüksek konforlu tek kişilik odalarda kalmaktadır.  Hastalardan aldığımız bütün yansımaları dikkate alıp onları daha memnun kılacak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Dünya standartlarında son teknoloji cihazlarla donatılmış olan  Medicana Hastaneler Grubu  Kalp ve  Damar Cerrahisi Bölümleri, dünyada ve Türkiye’de bir çok ilke imza atmış akdemisyen kadrosu ile yeni başarıları gerçekleştirmeyi  hedeflemektedir.  Medicana Hastaneler grubu  Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerinin  deneyimli kadrosu tarafından her türlü kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında koroner by-pass ameliyatları, kalp kapak tamiri veya yapay kapakla değiştirme ameliyatları, kalp tümörü ameliyatları ve anevrizma, disseksiyon ameliyatları önemli  bir yer tutmaktadır. Ayrıca karotis damar cerrahisi  tek başına veya bu ameliyatın koroner  bypass ile aynı seansta çözümü de başarıyla uygulanmaktadır.

Bebek ve çocuklarda görülen her türlü  kalp hastalığının tedavisi için gerekli ekip ve ekipmana sahip olup,  ülkemizde özellikle ihtiyaç duyulan bu alandaki bir boşluğu gidermeyi amaçlamaktadır.

Hastaların daha küçük yara ile ameliyat edilmesi, hastanede kalış süresini kısaltmakta ve günlük yaşantıya daha hızlı dönmesini sağlamaktadır. Bölümümüzde bu amaca yönelik  olarak bir çok kalp operasyonu minimal invaziv  olarak adlandırılan küçük insizyon ve endoskopik yöntemler ile gerçekleştirilmektedir.

Bölümlerimizde, gerek aort anevrizmaları gerekse aort diseksiyonu ameliyatları  bu konuda  deneyimli ekibimiz tarafından 24 saat boyunca gerektiğinde acil koşullarda yapılabilmektedir. Bunun yanında, endovasküler onarım dediğimiz stent uygulamasıyla hastalara ameliyatsız çözümler de sunulabilmektedir.

Ayrıca,  periferik damar cerrahisi de tüm spektrumuyla yapılmaktadır. Bacaklardaki toplardamarlarda genişleme olarak bilinen varis hastalığının skleroterapi (ilaç enjeksiyonu) veya cerrahi tedavisi de başarıyla uygulanmaktadır. İhtiyaç duyulduğu takdirde böbrek hastalarına Arterio-Venöz fistül açılma cerrahi işlemi de uygulanmaktadır.

Sadece Medicana Hastaneleri’nde değil, diğer merkezlerde de ameliyat endikasyonu konmuş olan hastaların tetkik sonuçları ve anjiyografi görüntüleri uzman akademik kadro tarafından büyük titizlikle değerlendirilmekte ve bu yolla daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen hastalara, izlenmesi gereken tıbbi prosedür hakkında en küçük ayrıntılara kadar bilgi verilmektedir.

Medicana İnternational İstanbul  Hastanesinde  Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathaneleri ile Postoperatif  Yoğun Bakım Üniteleri arasında direkt geçiş olanağı bulunmaktadır. Ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri en önde gelen tıbbi cihaz ve ekipmanın yanı sıra mimari ve teknik açıdan, özellikle hasta güvenliği konusunda, oldukça üstün altyapı olanaklarıyla donatılmıştır.

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un yanı sıra ülkemizde hizmet veren tüm sigorta şirketleriyle ve bankalarla anlaşmalı olarak dünya standartlarında başarı oranlarıyla açık kalp cerrahisi ameliyatları uygulanmaktadır.

Buradasınız: ANASAYFA KVC