4 Saniyede Anjiyo

dort-saniyede-anjiyoDört Saniyede Koroner Anjiografi Nedir? Kimlere Uygulanabilir?

Koroner arter hastalığı gelişmiş ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Maalesef  bu hastalıktan kaynaklanan ölümlerin yaklaşık yarısı hastaneye ulaşmadan gerçekleşmektedir. Bu bilgi  doktorları bu hastalıktan ölümleri azaltmak için erken teşhise yönlendirmiştir.

Son yıllara kadar bu hastalığın erken tanınmasında elimizde Egzersiz testi, Ekokardiyografi ve Kalp Sintigrafisi  gibi yöntemler vardı.  Bu yöntemlerle yapılan değerlendirmelerin sinsi seyreden bu hastalığı tanıma gücü en fazla %80 ler civarındadır. Bu yöntemlerin tanı değeri bazı durumlarda da %50 lerin altına kadar düşebilmektedir. Hastalığın kesin tanısında kullanılan konvansiyonel koroner anjiografi ise girişimsel bir yöntem olup ancak koroner damarlara girilerek gerçekleşitirlecek bir yöntem olup düşük de olsa risk içeren bir yöntemdir.

Son yıllarda gelişen teknoloji ile artık özellikle risk grubunda olan hastaları % 100 ‘e yakın doğrulukla belirleyecek bir yöntem mevcut. Bu yöntem kalp damarlarına doğrudan girilmeden Tomografi ile gerçekleştirilen bir tetkik olup  % 100 e yakın bir sonuç vermekte  olması, hastanın değerlendirmesinin çok kısa sürmesi, normal anjiografideki gibi   hastanın 6 saat süreyle yatağa bağlı kalması gereğinin olmaması, tetkik esnasında verilen ilacın toplar damardan verilmesi nedeniyle ilaç verilen damara bağlı sorunlarla karşılaşılmamaktadır.

Normal anjiografidekine oranla koroner damarları tıkayan plak olarak adlandırdığımız yağ ve kireçten oluşan kombinasyon hakkında daha detaylı bilgi vermesi ve bu bilginin  hastanın tedavisinin planlanmasında yönlendirici olması nedeniyle kardiyologlar tarafından gittikçe daha sık  kullanılmaktadır.

Bu değerli tetkik yönteminin güvenilirliğini belirleyen bazı faktörler vardır, bu faktörlerin bu tetkiki yaptıracak insanlar tarafından bilinmesi sağlıkı olacaktır.

Bunlardan birincisi bu tetkikin gerçekleştirildiği cihazın teknolojik olarak hangi düzeyde olduğudur.  Kalp hareketli bir organ olup bu organa ait yaklaşık 2-3 mm çapındaki koroner damarları inceleyebilecek cihazın son derece hızlı olması gerekmektedir. Bu cihazlarda hızı belirleyen temel özellik ise cihazın kaç kesitli olduğudur. Bu kesit sayısı eski cihazlarda 4, 8 , 16 ve 40 olup bu cihazların hızı harketli bir organ için düşük olup son teknoloji cihazlarda ise kesit sayısı 64 dür. Bu nedenle hastaların da doktorların da işlemin yapıldığı cihazın kesit sayısını bilmeleri ve yüksek kesit saylı cihazları tercih etmeleri doğru olacaktır. Bir  diğer önemli nokta ise yapılan işlemi değerlendirecek olan doktor veya doktor  grubunun bu konuda ne derecede deneyimli olduğudur. Hastaların bu tetkikiki yaptırırken özellikle kardiyoloji konusunda yoğun çalışan daha spesifik merkezleri tercih etmeleri doğru olacaktır.

Bu yöntemin uygulanması hastalar için kolay bir yöntem olup sadece toplar damardan verilen radyoopak ilac sonrasında bir nefes tutlması ile işlem dört saniye gibi kısa bir sürede sonlanmaktadır. 

Bu yöntem özellikle diabet, hipertansiyon, sigara kullanımı ve ailede yaygın koroner arter hastalığı olanlarda kalple ilişkili yakınma olmasa dahi altta sinsi olarak seyreden bir koroer damar hastalığı olup olmadığının değerlendirilmesinde rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntemdir. Ancak hastaların bu yöntemle değerelndirilmeden önce mutlaka bir Kardiyolog tarafından görülmesi uygun olacaktır. Bunun nedeni ise her hastanın bu yöntem için uygun olmaması ve işlem öncesi bazı ilaçların verilmesi ve bazı önlemlerin alınması gereğidir.

Buradasınız: ANASAYFA KARDİYOLOJİ 4 Saniyede Anjiyo