Çocuk Kardiyolojisi

cocuk-kardiyolojisi

Medicana Hastaneler Grubu Çocuk Kardiyoloji bölümleri, yenidoğan bebeklerden, doğumsal kalp hastalığı olan çocuk yada erişkin  her yaş grubu hastanın doğumsal sorunlarını ve tüm çocukluk yaş grubunun doğum sonrası gelişen  kazanılmış  dediğimiz kalp hastalıkların  en son teknoloji ile donatılmış cihazlar ve konularında deneyimli akademik kadro ile en üst düzeyde teşhis ve tedavi etmektedir.

Hastanelerimiz bünyesinde çocuk kalp hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemler:

Non invaziv tanı yöntemleri:

  • Elektrokardiyografi
  • Telekardiyografi
  • Ekokardiyografi
  • Holter monitorizasyonu
  • Efor (treadmill) testi 

 
Yarı invaziv tanı yöntemleri:

  • Kardiyak MR
  • Kardiyak BT

İnvasiv tanı yöntemleri:

  • Konvansiyonel kalp kateterizasyonu ve anjiyografi:

Yukarıda belirtilen non invaziv tetkiklerin yeterli bilgi vermediği veya bu bilgilere ilave  bazı bilgiler istendiğinde başvurulan bir yöntemdir. Bebek ve küçük çocukların derin sedasyon ya da genel anestezi almaları gerekebilir.

Tüm dünyada ve Türkiye’ de sayılı merkezde bulunan Flat Panel olarak adlandırılan,  elde edilen anjiyografi görüntülerinin kalitesini en üst düzeye çıkaran anjiyografi cihazları kullanılmaktadır.

Girişimsel Kardiyoloji: (Kalp hastalıklarının kateter anjiografik yöntemlerle tedavi edilmesi)

Günümüzde girişimsel kardiyolojik yöntemlerin konjenital kalp hastalıklarının tedavisindeki yeri çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Örneğin bir çok kapak ya da damar darlıkları artık anjio laboratuarında ameliyata gerek olmadan açılabilmektedir.

Ayrıca doğum sonrası kapanması gereken ancak açık kalan  bazı damar açıklıkları (PDA, fistül) ve lokalizasyon ya da genişliği bu yöntem için uygun olan bazı  kalp içi deliklerde (ASD, VSD) cerrahiye gerek kalmadan kapatılabilmektedir.

Girişimsel kardiyolojik yöntemler ile tedavi hastalara cerrahiye bağlı risklerden uzaklaşmak, hastanede kalış sürelerinin azalması ve yara izi olmaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Bu işlemlerin  az da olsa hayati risk taşıdıkları unutulmamalıdır. Doktorunuzla konuşurken çocuğunuza uygulanması planlanan tedavi, bu tedavinin alternatifleri ve yarar ile zararları hakkında detaylı bilgi almak en doğal hakkınızdır.

Medicana Hastaneler Grubu,  bünyesinde bulundurduğu konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde de deneyimli, pediyatrik kardiyoloji, kalp cerrahisi ve anestezi doktorları ile en yeni teknoloji ve olanakları kullanılarak hastalara bu alanda kaliteli hizmet verebilen merkezlerin başında gelmektedir.

Fetal Ekokardiyografi: (Anne karnında bebeğin kalbinin incelenmesi)

Son on beş yılda fetal anormalliklerin saptanmasında meydana gelen belirgin ilerlemeler; ultrasonografi ile görüntüleme tekniklerinin olağanüstü gelişmesine bağlıdır. Günümüzde fetal kalbin normal anatomisinin ve anormalliklerinin incelenmesi yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarındaki bu gelişme sayesinde mümkün olmaktadır.

Fetal ekokardiografi rutin obstetrik ultrasonografiye göre daha kompleks ve zor bir incelemedir. Bu nedenle ancak kardiyak anomali riski yüksek olgulara uygulanabilmektedir. Fetal ekokardiografi endikasyonları fetal (bebeğe ait)  , maternal (anneye ait) ve familyal (ailesel) nedenler olarak gruplandırılabilir:

Bebeğe ait  risk faktörleri:

  • Kalp dışı anomaliler
  • Kromozomal
  • Anatomik
  • Fetal kardiak aritmi
  • Nonimmün hidrops fetalis
  • Tarama ultrasonografide kardiak anomali şüphesi

Anneye ait  risk faktörleri:

  • Annede doğumsal kalp hastalığı
  • Kardiak teratojene maruz kalma
  • Maternal metabolik bozukluklar
  • Diabetes mellitus
  • Fenilketonüri
  • Polihidramnios
  • Maternal infeksiyonlar

Ailesel risk faktörleri:

  • Ailede doğumsal kalp hastalığı
  • Önceden doğumsal kalp hastalıklı çocuk
  • Babada doğumsal kalp hastalığı

Hastanelerimizde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanan “Fetal Ekokardiografi” yöntemi ile riskli gebeliklerde, gebeliğin 16. ile 22. haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve belirgin kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Buradasınız: ANASAYFA ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ Çocuk Kardiyolojisi